ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản thanh toán

Chào mừng Quý Khách đến với Dịch vụ giải trí của Nhẫn Giả Chi Thuật!

Bằng việc truy cập và sử dụng dịch vụ qua website Quý Khách (người sử dụng) biết rằng Quý Khách đã thực sự đọc, hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản sử dụng dịch vụ này, dù Quý Khách đã đăng kí sử dụng dịch vụ hay chưa. Chúng tôi có quyền sửa dổi, thêm hay bớt đi các điều khoản trong những điều khoản sử dụng dịch vụ của Nhẫn Giả Chi Thuật dưới đây. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi trong điều khoản sử dụng dịch vụ trên trang này và đề rõ ngày cập nhật lần cuối ngay đầu trang. Việc Quý Khách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản được cập nhật đồng nghĩa với việc Quý Khách đã đồng ý với những thay đổi đó. Nếu Quý Khách không đồng ý tuân thủ những điều khoản sử dụng hiện có hay trong tương lai của dịch vụ, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập dịch vụ. Quý Khách cần có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các điều khoản sử dụng dịch vụ để cập nhật các thay đổi. Hành vi người sử dụng

Quý Khách hiểu, cam kết và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và do chính Quý Khách với tư cách là chủ thuê bao thực hiện.

Ngoài ra, Quý Khách đồng ý không sử dụng dịch vụ với mục đích:

  • Sử dụng dịch vụ với thái độ không tôn trọng pháp luật mà từ đó có thể làm tổn hại, gây quá tải hoặc suy giảm dịch vụ.
  • Đe dọa hoặc quấy rối người khác.
  • Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin khuyến khích, mang tính hướng dẫn cho một tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc vi phạm luật pháp của địa phương, quốc gia hay luật pháp quốc tế.
  • Sử dụng hay cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ của người khác mà không có sự cho phép hoặc tạo nhân thân giả trên dịch vụ.
  • Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin, theo nhận định của Công ty, là phản đối, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng dịch vụ, hoặc có thể khiến Công ty hoặc người sử dụng dịch vụ của Công ty bị tổn hại và liên đới trách nhiệm.

Tranh chấp giữa những người dùng dịch vụ

Quý Khách tự chịu trách nhiệm khi tương tác với những người dùng khác của dịch vụ. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, trong việc giám sát các tranh chấp giữa Quý Khách và những người dùng khác của dịch vụ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nhangiachithuat.vn